Odstúpenie od zmluvy : VYHODNE, |Fotky, fotodarčeky a darčeky na internete, digi foto, foto služby a eshop


m menu image  m home m cart

Vernostných bodov

V košíku ešte nemáte žiadne vernostné body.
Prihláste sa a pozrite si, koľko vernostných bodov ste doposiaľ nazbierali.

Odstúpenie od zmluvy

Rozlišujeme objednávku služieb (to sú produkty vyrobené pre konkrétneho zákaznía, podľa jeho návrhu a s aplikovaním jeho grafických či fotografických podkladov) a objednávku tovaru.

V prípade odoslania objednávky na služby, je možné túto zrušiť mailom alebo telefonicky, ak je objednávka v stave "Nevybavené". Keď sa objednávka dostane do stavu "Spracovávané", na vybavovaní objednávky sa už pracuje a sú urobené čiastkové práce, takže nie je možné ju zrušiť.

V prípade odoslania objednávky na tovar, je možné túto zrušiť mailom alebo telefonicky do 2. pracovného dňa, ak ešte tovar nebol z nášho skladu odoslaný.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR - to sa týka tovaru, v prípade služieb je možné riešiť odstúpenie od zmluvy len formou reklamácie podľa nášho reklamačného poriadku na služby.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Firma
Ulica
PSČ Mesto
IČO: xxxxxxxxx
DIČ: xxxxxxxxx
IČDPH : SKxxxxxxxxx
Zápis : 
Email: xy@vasa_firma.sk
Telefón: 000000000000

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............    
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    
— Dátum ..............    
(*) Nehodiace sa prečiarknite.


Jazyk

Slovenčina  English  

Musíte vidieť.

.::Kto je online?

Práve tu sú 21 návštevníci